Únava

† 22. 09. 2013 | kód autora: s3P
 Únava je snížení schopnosti vykonávat činnost, které vyplývá z předchozího vynaloženého úsilí. Vzniká v důsledku nahromadění odpadů metabolismu v krvi či ve svalech. Psychicky je provázena zhoršeným vnímáním, sníženou pozorností, zhoršenou vštípivostí a výbavností, změnami nálady aj. Hranice, kdy člověk začíná pociťovat únavu, je u každého jedince jiná a také...

Zdraví

† 22. 09. 2013 | kód autora: s3P
 Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balansu (vyrovnanosti). V každém organismu je zdraví forma homeostáze. To je stav balansu s příjmem a výdejem energie a látky v rovnováze (s možností růstu). Zdraví též značí dobré vyhlídky na trvající přežití....

Zvířata

† 22. 09. 2013 | kód autora: s3P
 Živočichové (Animalia, Metazoa) je říše mnohobuněčných heterotrofních organismů, které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub.Jejich buňky nemají plastidy ani buněčnou stěnu.Jsou dnes řazeni do skupiny Opisthokonta spolu s houbami a některými prvoky. Říše živočichů je dnes totožná se svou bývalou podříší...

Škola

† 22. 09. 2013 | kód autora: s3P
Škola je nejčastěji místo určené pro učení.Počet institucí obsažených v pojmu škola je v různých zemích odlišný. V České republice je povinná školní docházka stanovena na devět let. Rodiče mají na výběr, zda jejich děti budou studovat státní základní školu, jazykovou školou, přestoupí na gymnázium nebo využijí studia na soukromých školách. Po dokončení...

Kosmetika

† 22. 09. 2013 | kód autora: s3P
 Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu - krásu lidského těla. Tato činnost může být prováděna různými prostředky - např. prostředky fyzikálními, chemickými či biologickými. Kosmetika také slouží k odstranění či zakrývání některých tělesných vad či konkrétních fyzických nedostatků jednotlivých osob.

Láska

† 22. 09. 2013 | kód autora: s3P
 Láska je pojmenování pro silnou emoci či vztah vyjadřující hluboké osobní zaujetí a náklonnost k subjektu lásky. V českém jazyce však toto slovo může nabývat mnoha významů. Označuje se jím především důležitý osobní vztah dvou lidí, ale také například patriotismus (láska k vlasti), nebo, v náboženském pojetí, samotná podstata veškerého bytí ("Bůh je láska"). [1] Také...
Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.